Društvo Trajna vabi na Trajna srečanja, serijo treh srečanj, namenjenih samo-organiziranju in opolnomočenju ustvarjalcev in ustvarjalk, ki s svojim delom naslavljajo trenutne ekološke, ekonomske ali socialne problematike in tako prispevajo k ustvarjanju podnebno pravičnih skupnosti.

Po ocenah raziskav samozaposleni ustvarjalci porabimo 70% neplačanega časa za organizacijo dela in zgolj 30% časa za njegovo dejansko izvajanje. Ker smo v naših delovnih vsakdanih neprestano izpostavljeni borbi za financirane, iskanju novih priložnosti za ustvarjanje, številnim birokratskih postopkom in nestabilnim ekonomskim razmeram je za nas ključno, da poiščemo strategije, ki presegajo naše individualne boje in oblikujemo deprekarizarane sisteme razmerij, praks in virov, za nas in vse ostale vpletene.

Ker živimo v časih, ko ljudje s svojim delovanjem predstavljamo glavno geološko silo, ki nepovratno vpliva na spreminjanje planetarnih ekosistemov, je potrebno sodobno prekarnost nasloviti ne samo skozi perspektivo ekonomskih neravnovesij, ampak tudi družbenih in ekoloških. Ustvarjalci nosimo s svojimi raznolikimi spretnostmi pomembno odgovornost pri naslavljanju, domišljanju in sporočanju vizij o prihodnosti. Z oblikovanjem skupnega bazena znanja, podpore in izmenjave lahko opolnomočimo naša etična delovanja in tako prispevamo k oblikovanju vzdržne mreže kreativnih podnebnih advokatov.

Uvodno srečanje, ki bo potekalo v četrtek, 23. maja med 12.00 – 16.00, bo namenjeno medsebojnem spoznavanju in prepoznavanju potreb znotraj skupnosti. Druženje bo otvorilo predavanje o nosilnih kapacitetah našega planeta (planetary boundaries) in njihovih vplivih na naše delovanje. Izidor Ostan Ožbolt, član Delovnega odbora za okoljevarstvo študentskega društva Iskra bo spregovoril tudi možnostih in rešitvah ekosistemskih omejitev znotraj in izven obstoječega sistema. V drugem delu srečanja se bomo osredotočili na izmenjavo izkušenj na področju pridobivanja znanj in vedenj o podnebnih spremembah ter načinov in težav pri predstavljanju ekosistemskih problematik v okviru projektov, ki jih izvajamo. Oblikovali bomo skupno knjižnico in izmenjali strategije za uspešno naslavljanje naših aktivnosti.

Naslednje srečanje bo posvečeno oblikovanju skupnostnih ekonomij.

Trajna srečanja nastajajo v okviru projekta Precarity Pilot – spletne platforme in serije nomadskih delavnic, ki na iznajdljive načine naslavlja težave s katerimi se srečujemo prekarni ustvarjalci.

Srečanja, ki jih v okviru projekta Creative Climate Leadership sofinancira Julie’s Bicycle bomo izvedli v sodelovanju s kulturnim društvom Pina.

Vašo udeležbo potrdite z navedbo imen prijavljenih udeležencev na info@trajna.com. O kraju delavnice, ki bo potekala v Ljubljani, vas obvestimo naknadno.

This project has received support from the Creative Climate Leadership programme, which is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.