Organizacije in posamezniki

Williams Blomstedt, čebelar
Tisa d.o.o.
LivadaLab, Zavod Bob
Cirkulacija 2
Nika Erjavec, oblikovalka
Anselma javna delavnica
RisoParadiso, rizograf tiskarna
Led Design, Center Led svetil
Društvo za permakulturo Slovenije
Nataša Košmerl, fotografinja

Izobraževalne in kulturne institucije

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Oddelek za lesarstvo, Biotehniška Fakulteta UL
Katedra za tekstilno in oblačino inžinirstvo, Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja, Oddelek za agronomijo UL
InnoRenew CoE

Živali in rastline

Japonski dresnik (Falopia japonica)
Visoki pajesen (Ailanthus altissima)
Zlata rozga (Solidago virgaurea)
Kranjska čebela (Apis mellifera carnica)