Divja domačnost

DIY pohištvo iz invazivnih rastlin

Pohištvo iz invazivnih rastlin je oblikovani z mislijo na preproste, kakovostne in predvsem okolju in ljudem prijazne izdelke. Pri njihovem načrtovanju smo se zgledovali po projektu Autoprogettazione oblikovalca Enza Marija. »Autoprogettazione« lahko prevedemo kot »samo-oblikovati«, »samo-nare-diti«, kar je imel Mari v mislih, ko je oblikoval serijo pohištva za domačega uporabnika, ki s pomočjo kladiva ter nekaj žebljev in desk sestavi stol, pisalno mizo ali omaro. Za razliko od uporabe standardnih desk, ki jih je predvidel Mari, zahteva les invazivnih rastlin drugačno obravnavo. Specifika lesnega materiala, ki je drugače popolnoma primerljiv z lesom avtohtonih drevesnih vrst, nas sooča z omejitvami, s katerimi se pri lesu, pridobljenem iz gozdov, ne srečujemo. V mestih zaradi kakovosti bivanja, ki jo prinašajo meščanom, ne odstranjujemo vseh invazivnih dreves, temveč zgolj tista, ki so bolna ali ogrožajo meščane. Dimenzije izdelkov so zato pri načrtovanju narekovali žeblji v deblih, kakovost žaganega lesa in nestandardne dimenzije, torej značilnosti materiala, ki ne odgovarjajo kanonom trgovske ready-made ponudbe. V našem okolju so se kot primerne vrste za uporabo lesa izkazali veliki pajesen (Ailanthus altissima), trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos), navadna robinija (Robinia pseudacacia), amerikanski javor (Acer negundo) in divji kostanj (Aesculus hippocastanum).

Za razliko od pohištva, ki ga je moč kupiti v nakupovalnih središčih ali oblikovalskih trgovinah, je »NAREDI SAM« pohištvo v prvi vrsti oblikovano za spodbujanje lokalnih skupnosti k samoorganizaciji, ustvarjalnosti in samooskrbi. Pohištvo tako lahko izzove nove lokalne iniciative, kot so postavitev javnih delavnic v mestu, vzpostavitev oblikovalskih produkcijskih prostorov, učenje otrok o izdelavi pohištva ali prepoznavanje invazivnih rastlin v okolici. Projekt, ki ljudem daje pravico do upravljanja in negovanja urbanih ekosistemov, tako služi kot orodje za oblikovanje avtonomnih ekonomskih skupnosti.

Katalog z odprtokodnimi načrti je dostopen na: Spletna različica & Različica za tisk na domači tiskalnik. Če si želite prejeti svoj izvod, natisnjen na papirju iz invazivnih rastlin, nam pišite na info@trajna.com in na kratko opišite zakaj bi ga uporabili.