Podaljšano bivanje

mesečna srečanja

Okrnjeno poznavanje razlogov za uspešno rast invazivnih vrst nas vodi v razvoj politik, ki so usmerjene v njihovo uničevanje na račun zaščite avtohtonih vrst. Kažejo na pomanjkljivo razumevanje njihove vloge v poškodovanih okoljih, ki jih rade naseljujejo. Zaradi posledic intenzivne industrializacije, kmetijstva in urbanizacije se te prodorne vrste lahko pojavlajo kot preživetvena strategija opustošene narave, ki omogoča ohranjanje življenja na planetu. Nekatere invazivne rastline s pesticidi ali težkimi kovinami prepojeno zemljo oskrbujejo s fosforjem in dušikom, druge v betonskih džunglah oskrbujejo čebele z obilno zalogo nektarja in cvetnega prahu. Njihovo biomaso lahko kot novo dobrino uporabimo tudi ljudje.

Z željo po aktivni regeneraciji degradiranih ekosistemov v katerih živimo, smo v okviru prostovoljne skupine Podaljšano bivanje ustvarili učni prostor, kjer skupaj z lokalno skupnostjo in različnimi strokovnjaki raziskujemo alternativne strategije odstranjevanja in uporabe invazivnih rastlin. Pobeg iz pisarn med zelene krošnje divjih vrtov nam poleg mesečnega odstranjevanja rastlin nudi priložnost, da eksperimentiramo, opazujemo spremembe na terenu in prebiramo izbrano literaturo.

Po zgledu japonskih staroselcev, ki so menili, da drevesom, ki jih posekamo in njihov les uporabimo za lastno preživetje, vdahnemo drugo življenje, podaljšamo njihovo bivanje – naša druženja odpirajo prostor za oblikovanje domiselnih uporab biomase invazivnih rastlin, ki obujajo dialog med naravo in njenimi prebivalci.