Panji

bivalni prostor

Posledica prevlade človeške vrste na planetu je tudi pojav t. i. tujerodnih invazivnih rastlin. Zaradi izjemne vitalnosti in hitrega razraščanja ti nezaželeni prišleki neustavljivo osvajajo in pretresajo številna s človekovimi dejavnostmi spremenjena območja. V simbiocenu, utopičnem prototipu urbanega ekosistema, oblikovalca ustvarita priložnost za spoznavanje in aktivno snovanje novih medvrstnih sinergij znotraj poškodovane narave. Hitro rastoče sestoje invazivnega pajesena (Ailanthus altissima) prepoznata kot presežek produkcije sodobnih ekosistemov, ki v obliki lesenih panjev postane sredstvo za spreminjanje tekmovalnih odnosov v simbiotične. Ker so čebele zaradi intenzivnega kmetovanja v mestih bolj varne kot na podeželju, igra urbano čebelarstvo pomembno vlogo pri ohranjanju čebelje vrste, ki varuje naše prehranske verige in vzdržuje biodiverziteto. Urbani panji tako služijo kot poligon za raziskovanje, kako in s kom sodelovati, če želimo ustvarjati raznoliko mrežo življenja in izmenjave v ekosistemih prihodnosti.