Ponosni smo, da smo del projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies), ki se je uspešno prijavil na tematski sklop krožnega gospodarstva pri evropskem razpisu UIA (Urban Innovative Actions)! Naslednja tri leta bomo skupaj z Mestno občino Ljubljana, Javnim podjetjem Snaga, Univerzo v Ljubljani, Institutom Jožef Stefan, Tiso d. o. o., Zavodom Tipo Renesansa in ostalimi partnerji razvijali rešitve na področju ravnanja s tujerodnimi invazivnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Veselo na delo!