Društvo Trajna vas vabi na uvodno srečanje projektne skupine Podaljšano bivanje*, kjer bomo pod drobnogled postavili invazivni visoki pajesen (Ailanthus Altissima) ali po domače božje drevo, ki se je nedavno naselil v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Srečanje sestavljeno iz terenskega dela in predavanja bo posvečeno odstiranju priložnosti, ki nami jih ponuja ta na videz nezaželena rastlina. Z željo po zaščiti naravnih ekosistemov in biodiverzitete, z arbitrarnim ločevanjem na avtohtone in tujerodne vrste povzročamo ohranjanje enih vrst pred drugimi. Brez, da bi do dobra raziskali funkcijo tujerodnih invazivnih rastlin v okolju, izključujemo priložnosti za spodbujanje vzajemnih odnosov znotraj poškodovanih ekosistemov, ki so se in se še bodo razvili skozi čas.

Z željo, da bi spremenili ustaljene politike, ki jih gojimo do invazivnih vrst, bomo v družbi biologa Sebastjana Kovača predstavili kako je pajesen iz rodne Kitajske zaneslo v naše kraje ter zakaj ravno na poškodovanih območjih išče primerno zavetišče. Spoznali bomo tudi kako rastlino odstranjevati in njeno biomaso uporabiti na sonaraven način: npr. za gojenje užitnih gob ali izdelavo notranjega pohištva.

Dveurni dogodek bo potekal v sredo, 18.4. Ob 17. uri. Zbrali se bomo pred gostilno Čad pod Rožnikom in se skupaj sprehodili do lokacije odstranjevanja.

Oblecite se v športno-delovna oblačila, saj bomo v sklopu srečanja skupaj odstranili tudi nekaj mladik pajesena.

*Podaljšano bivanje je sklop raziskovalno-izobraževalnih dogodkov društva Trajna, kjer skupaj z lokalno skupnostjo in različnimi strokovnjaki raziskujemo alternativne strategije odstranjevanja in uporabe invazivnih rastlin. Letos se bomo srečevali 1x mesečno na lokaciji pod Rožnikom in raziskovali invazivni pajesen. Vabljeni k sodelovanju!

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana.