APPLAUSE

Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev

Serija izdelkov iz lesa in papirja, ki je nastala v okviru projekta APPLAUSE, obravnava nerešena vprašanja v povezavi z invazivnimi rastlinskimi vrstami v Mestni občini Ljubljana, pri čemer upošteva principe zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, v okviru 3-letnega projekta pa je društvo Trajna vodilo proces izdelave proizvodnih načrtov in prototipov izdelkov iz invazivnih rastlin, ki jih bodo občani ob pomoči izkušenih mojstrov izdelovali v novih javno dostopnih delavnicah za les in ročno izdelavo papirja na Povšetovi v Ljubljani. Oblikovanje izdelkov je postalo predmet raziskave, v kateri smo se spraševali, kako bi lahko izbrane skupine meščank in meščanov – družine, šolski otroci in njihovi učitelji ter DIY-skupnosti – smiselno uporabili naše kreativne predloge. Z odkrivanjem in analiziranjem njihovih potreb smo si prizadevali oblikovati izdelke, ki bi ozaveščali o problematiki invazivnih vrst in proizvodnji “naredi sam”, projektnim partnerjem, kot sta Trajna in JP VOKA SNAGA, pa omogočali udejanjanje novih poslovnih priložnosti. Uporaba ustvarjalnih veščin lokalnih produktnih oblikovalcev, grafičnih oblikovalcev in ilustratorjev ter naše bogate izkušnje pri oblikovanju z biomaso invazivnih rastlin so nam omogočile izdelavo prototipov inovativnih in trajnostnih izdelkov. Edinstvena zbirka izdelkov tako oživlja raznolike materialne kulture, proizvodne metode in ekonomske prakse, ki bodo lahko opolnomočile prebivalce mesta Ljubljana in jih podprle pri sprejemanju trajnostnih življenjskih slogov.

Izdelki so bili oblikovani v sodelovanju s produktnima oblikovalcema Matijo M. Biloslavom in Rokom Oblakom, grafično oblikovalko Mino Arko, ilustratorko Kajo Avberšek, Biotehniško fakulteto (Oddelek za lesarstvo in tehnologijo), gozdarskim podjetjem Tisa, Mestno občino Ljubljana in JP VOKA SNAGA.